Çevre Koruma Dersi Konuları

Grup

Numarası

Konu Başlığı

Konu İçeriği

1 Çevre Yönetmelik Bilgisi 2872 ve 5491 sayılı Çevre Kanununa göre;

 • Yönetmeliklerde belirtilen çevre kuralları
2 Çevre Yönetmelik Bilgisi 2872 ve 5491 sayılı Çevre Kanununa göre;

 • Yönetmeliklerde belirtilen şekilde çalışma ortamını düzenlemek
3 Çevre Yönetmelik Bilgisi 2872 ve 5491 sayılı Çevre Kanununa göre;

 • Çalışma ortamı ile ilgili risk analizi yapmak
 • Analiz sonuçlarını yorumlayarak tehditleri belirlemek
4 Risk Analizi 2872 ve 5491 sayılı Çevre Kanununa göre;

 • Risklerin kontrolünü gerçekleştirmek
 • İşçi sağlığı korunması için önlemleri almak
 • Potansiyel risk kaynaklarını azaltıcı tedbirleri almak/aldırmak
5 Atık Depolama
 • Atık yönetmeliği
6 Atık Depolama
 • Atık kontrolü
 • Atık azaltma
7 Atık Depolama
 • Doğal kaynakların kirlenmesi
 • Doğal kaynakların tükenmesi
8 Atık Depolama
 • Sızıntı ve akmalara karşı tedbirler
9 Atık Depolama
 • Uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği
10 Kişisel Korunma Önlemleri
 • Çevre koruma önlemleri
 • Kişisel korunma önlemleri
Category(s): Derslerle İlgili Duyurular
Tags: ,

Bir Cevap Yazın